Skoletjenesten

Bestøvning, bier, biodiversitet – alle kan være med

Besøg Skolebigården – Nordvestsjællands Biavlerforening

Alle skoleklasser og andre i undervisningsverdenen kan bestille et besøg i skolebigården hos Nordvestsjællands Biavlerforening.

Et besøg kan have følgende indhold:

  1. Honningbier og biavl
  2. Bestøvere (honningbiers, vilde biers og andre insekters betydning)
  3. Biodiversitet (mangfoldighed i naturen)

Selve besøget

Kære elever og andre besøgende

Vi glæder os til at fortælle om biernes spændende liv.

I får mulighed for at kigge ned i et bistade og se, hvordan bierne arbejder. Måske er I heldige at få dronningen at se. Er I modige, kan I få lov at holde en tavle med bier.

Vi viser jer det materiale, vi bruger i biavlen, og I får at se, hvordan honningen slynges ud af tavlerne.

I får mulighed for at lave et vokslys, som I kan få med hjem.

Vi byder på smagsprøver af honning.

Bierne er som regel rolige og passer deres arbejde. Men de kan finde på at stikke, hvis de føler sig generet af biavleren eller af gæster.

For at I får størst muligt udbytte af besøget, skal påklædningen være i orden. I skal møde op i lange bukser som for eksempel regnbukser, gummistøvler og langærmede bluser. Undgå sort tøj, for den farve kan bier ikke lide.

I skolebigården får I en anorak på med hat og slør (bidragt) til beskyttelse af ansigt og hals. Alle får engangshandsker på.

Biavlerens anvisninger på opførsel i skolebigården skal følges.

Vi forbeholder os retten til at afvise elever, der ikke følger biavlerens råd om påklædning og opførsel i skolebigården.

Vi glæder os til at give jer en rigtig god oplevelse.

Til forældrene

Hvis I ved, at jeres barn er allergisk over for bistik, kan vi ikke tage ansvaret for ham / hende i skolebigården.

Hvis et barn skulle være så uheldig at blive stukket af en bi, har vi antihistamintabletter i skolebigården.

Lidt inspiration:

Årets gang i bifamilien.

Bifamilien.


Lidt om bestøvere og bestøvning

Hvem bestøver og hvorfor bestøvning?

Honningbier er en type insekt, der hjælper med at bestøve planter. Bestøvning er processen, hvor insekterne hjælper med at transportere pollen fra en plante til en anden, så de kan producere frø og frugt. Honningbier er især gode til at bestøve mange forskellige typer af planter, fordi de har en særlig evne til at samle pollen fra mange forskellige steder og bringe det tilbage til deres bistade.

Honningbier er ikke de eneste insekter, der hjælper med at bestøve planter. Der er mange andre insekter, såsom bier, sommerfugle, biller og blomsterfluer, der også hjælper med at bestøve planter. Disse insekter spiller alle en vigtig rolle i naturen, fordi de hjælper med at sørge for, at planterne kan reproducere sig og producere frugt.

Når bestøvere som honningbier, bier, sommerfugle og humlebier flyver fra blomst til blomst for at samle nektar, transporterer de også pollen fra den ene blomst til den anden. På den måde bidrager de til at sikre, at planterne kan reproducere sig og producere frugt og frø, som igen kan spire og vokse til nye planter.

Det er vigtigt at bevare bestøverne, fordi mange af dem er truet af fx ødelæggelse af levesteder, pesticider og klimaændringer. Derfor er det også vigtigt at tænke på at beskytte og forbedre forholdene for bestøverne, fx ved at plante blomster, der tiltrækker dem, og ved at undgå at bruge pesticider.

Nedenfor kan I se en oversigt over Danmarks vilde bier og truslerne mod dem.

Læs mere om bestøvning

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er et mylder af liv.

Et af målene med en vildere natur er at give plads til, at alle arterne kan leve under mere naturlige forhold. Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt andet levende. Det er variationen af naturområder og levesteder for arterne, og det er de samspil mellem arter og processer, der er i naturen.

Biodiversitet har betydning for, hvordan økosystemerne fungerer. For når levesteder forsvinder, forsvinder arter. Det kan ødelægge de fødekæder, arterne indgår i. Og når fødekæden knækker, bliver det endnu sværere for arter at overleve.

Først og fremmest er tabet af biodiversitet tab af en mangfoldighed og rigdom, der har en stor værdi i sig selv. Det er trist, hvis vi i fremtiden ikke kan opleve en rig og vild natur. Derudover kan det få stor betydning for vores trivsel og velfærd.

Til spørgsmålet “hvad betyder biodiversitet for verden?” er svaret: alt. Faktisk, så kan vi ikke leve uden biodiversitet. For eksempel er insekterne mad for fugle og de nedbryder døde organismer til ny jord og næringsstoffer til planterne. Vi mennesker har også brug for insekterne til at bestøve planterne, så der dannes frø og frugter. Men mange insekter er udrydningstruede og dermed er også en stor del af vores mad truet.

Hvad kan man selv gøre – også som barn?

Din families have er en vigtig brik i økosystemet og det er her, I kan gøre en forskel. Jeres have kan nemlig blive hjem for endnu flere liv og skabe mere biodiversitet.

Har jeres have en klippet græsplæne, en stor terrasse med fliser og måske et par krukker med blomster? Så er den en meget typisk dansk hyggelig og nem-at-passe have. Desværre er der også typisk kun få forskellige former for liv i sådanne haver og biodiversiteten er derfor lav.

Nogle få eksempler.

Du kan også sætte insekthoteller op og være med til at indrette jeres have, så der både er plads til leg og et måske lille område længere nede i haven med plads til en mere vild have med planter og vand.

Bor du i lejlighed kan du plante insektvenlige planter i en altankasse

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne