Skolebigården

https://maps.app.goo.gl/qqy8PJYLVx3t5hAg6

Skolebigården

  Skolebigårdsplan

 Se aktivitetskalender.

Instruktørerne fortsætter i sæsonen med at vejlede de nye biavlere.
Det sker hovedsaglig i ”kravlegården” hvor der er 1 trugstader og 3 opstabling. “Kravlegården” er placeret ved det gamle Bi-lidt
Antallet af fremmødte nye biavlere fordeles mellem instruktørene.

De familier, der ikke hører under ”kravlegården” passes af erfarne biavlere.
Her vil der blive afprøvet særlige metoder og eksperimenter.
Herunder lavnormal stadetSådan forløber en skolebigårdsaften:
Skolebigårdsudvalget starter med at orienterer om aftenens forløb i de to afdelinger og fordeler de nye biavlere til instruktørerne. De erfarne biavlere fordeler sig i to  grupper. Disse grupper har hver 3 familier placeret bag Bi-lidt langs grantræerne.  

Der bliver også oplyst tidspunktet for briefing i BI-lidt, hvor hver afdeling kort orienterer om de enkelte familier.
Der vil løbende være mindre indlæg fra medlemmerne.
Derefter socialt samvær med kaffe og kage
Skolebigårdsudvalget