Velkommen

(Til download)

Se aktivitetskalenderen for 2024

 Holder du af bier eller er du interesseret i biavl så meld dig ind i 

Nordvestsjællands Biavlerforening


Her mødes de lokale biavlere for at udveksle erfaring og lære nyt.
Udlært biavler bliver man aldrig, men du har mulighed for at blive
klogere ved at deltage i vores aktiviteter og ikke mindst være med i
et inspirerende og hyggeligt samvær med andre med samme interesse.
Foreningen har en skolebigård  på Produktionsskolen, Saltofte vænge 4
i Svebølle.
Der afholdes hver vinter begynderkursus for nye biavlere.

Se billeder fra slyngedagen 2023.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne