Velkommen

Følg linket og find dagsorden og materialer til årets generalforsamling.

Se aktivitetskalenderen for 2024

(se også program for fællesmøde 10. februar 2024)

 Holder du af bier eller er du interesseret i biavl så meld dig ind i 

Nordvestsjællands Biavlerforening


Her mødes de lokale biavlere for at udveksle erfaring og lære nyt.
Udlært biavler bliver man aldrig, men du har mulighed for at blive
klogere ved at deltage i vores aktiviteter og ikke mindst være med i
et inspirerende og hyggeligt samvær med andre med samme interesse.
Foreningen har en skolebigård  på Produktionsskolen, Saltofte vænge 4
i Svebølle.
Der afholdes hver vinter begynderkursus for nye biavlere.

Se billeder fra slyngedagen 2023.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne