Nordvestsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Skolebigården > Rengøring & hygiejne
menulink

Rengøring & hygiejne

Biavl kan sidestilles med fødevareproduktion, og der skal derfor holdes et højt hygiejneniveau i alle arbejdsprocesser.

Det er vigtigt i det daglige at arbejde med rent bimateriel, dvs. ren stadekniv og børste, og at bære ren bidragt og rene handsker.

Det er også vigtigt at holde smittefaren nede. Bipestsporer kan være spiringsdygtige
i mange år, og der vil derfor altid lure en smittefare i biernes omgivende miljø.
Denne smittefare kan holdes nede ved at indarbejde rutinemæssig rengøring af alt sit bimateriel efter brug og desuden rengøre alt sit bimateriel og omsmelte og rengøre sine rammer mindst én gang om året.

Hvordan rengøres materiellet?
For hobbybiavlere er det mest hensigtsmæssigt at sende vokstavler til omsmeltning hos Bicentret i Reerslev eller Bihuset i Tappernøje.

Bikasser, dækplader, dronningegitre og andet skrabes så vidt muligt rent for voks og propolis. Derefter fjernes de sidste rester i varmt vand, tilsat rengøringsmidler.
 
De store dele dyppes enkeltvis, mens de lidt mindre dele kan bindes sammen og dyppes i den varme sæbeblanding i ca. 2 min. Derefter skylles materiellet med rent vand. Helt små dele kommes i en sigte eller bøtte med huller og dyppes derefter ligeledes i ca. 2 min og skylles med rent vand. En gammeldags gasgruekedel eller en olietønde over et bål er velegnet til at dyppe store dele i. Bemærk at nogle plastikdele ikke tåler meget varmt vand.

Ved rengøring af trugstader er det ikke muligt at komme ind i alle kroge med skrabejern og kost! Er stadet uden bier, er det hensigtsmæssigt at flambere med en gasbrænder og evt. kombinere med rensning med en højtryksrenser. Effektiv desinficering er vigtig.(se nedenfor) 

Rengøringsmidler - Der er flere muligheder

Produkt Dosering Leverandør  Bemærkninger
Maskinopvaskepulver 1,5 dl til 10 l vand supermarkeder  
Bio Gel Se emballagen hk-hornsyld.dk/bio-gel  
Stall clean Basis Se emballagen webshop.danishagro.dk  
Foam 32 T Se emballagen linds.dk  
 soda 0,5 kg plus en klat brun sæbe til 40 l vand supermarkeder,  
Ved vask af rammer anvendes kaustisk soda. Vejledning og sikkerhedsregler
kan ses på side 163 i lærebog i biav.l

  

NB:Det er vigtigt at sætte sig ind i sikkerhedsreglerne ved brug af de enkelte produkter.
Brug altid som udgangspunkt briller og handsker. Sørg altid for ved bestilling at udprinte sikkerhedsdatabladet vedr. produktet. I skolebigården er der et eksemplar i biblioteket. Generelt er midlerne stærkt basiske og ætser ved kontakt med hud og øjne. Brug ikke højere temperatur end nødvendigt. Ofte er 75 grader eller lavere tilstrækkeligt.

Desinfektionsmidler
Når materialet er rengjort, skal det sprøjtes med desinfektionsmiddel, Virkon S eller Rodalon.
Påsprøjtning sker med vandforstøver. Der sprøjtes til materiellet er gennemvædet, hvorefter det lufttørres. Alternativt kan materiellet dyppes i en balje med vand tilsat den rette mængde VirkonS/Rodalon (se sikkerhedsdatabladet).

Produkt Dosering Leverandør Bemærkninger
Virkon S 10 g til 1 l vand linds.dk Virkon S  kan anvendes
indtil det skifter farve
Rodalon 1 dl til 1 l vand Supermarkeder  

 

Her kan du læse meget mere om rengøring

 

Slyngning
God hygiejne er også vigtig i forbindelse med al honningbehandling. Rengør slynge,skrællegafler,skrællekar,tappespande(fødevargodkendte) og sier inden slyngningen går igang. Sørg for at der er mulighed for at vaske hænder(Under honningbehandligen skal du tilstræbe at holde slyngerummet varmt(24-25 grader C) og tørt (maks60% luftfugtighed) for at undgå at honningen optager vand).

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by SLM
Login

CVR 32209785

Mobil Pay nr.28040

Bankkonto nr.0537- 0000178489