Velkommen

Nyt fra foreningen: Generalforsamling 25. maj kl. 19.

Kære medlemmer!

Vi havde planlagt af afholde vores generalforsamling den 4. maj, men
da forsamlingsloftet på den dag kun tillader os at være fem personer
samlet indendørs, ser vi os desværre nødsaget til at udskyde
generalforsamlingen endnu engang.

Den nye tid er tirsdag den 25. maj kl. 19. Der vil senest 14 dage før
blive udsendt en dagsorden med årsberetning, revideret regnskab og
budget.

På foreningens vegne, Suzanne

 

Den coronaprægede aktivitetskalender for 2021 er klar. Find den under menupunktet i venstre side eller HER.

Kursus for nye biavlere 2021.

Mundbind 
Holder du af bier eller er du interesseret i biavl så meld dig ind i  

Nordvestsjællands Biavlerforening
Her mødes de lokale biavlere for at udveksle erfaring og lære nyt.
Udlært biavler bliver man aldrig, men du har mulighed for at blive
klogere ved at deltage i vores aktiviteter og ikke mindst være med i
et inspirerende og hyggeligt samvær med andre med samme interesse.
Foreningen har en skolebigård  på Produktionsskolen, Saltofte vænge 4
i Svebølle.
Der afholdes hver vinter begynderkursus for nye biavlere.