Velkommen

Slyngetid, røretid og tappetid. Få inspiration af bagmændene bag "verdens bedste honning": Behandling af og røring af honning, podning af honning og meget mere.

Foreningen sælger bifamilier på "Store vaskedag".

 logo_lille.jpg

Holder du af bier eller er du interesseret i biavl så meld dig ind i
Nordvestsjællands Biavlerforening
Her mødes de lokale biavlere for at udveksle erfaring og lære nyt.
Udlært biavler bliver man aldrig, men du har mulighed for at blive
klogere ved at deltage i vores aktiviteter og ikke mindst være med i
et inspirerende og hyggeligt samvær med andre med samme interesse.
Foreningen har en skolebigård  på FGU Nordvestsjælland, Saltoftevænge 4
i Svebølle.
Der afholdes hver vinter begynderkursus for nye biavlere.