Nordvestsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Skolebigården > Karakterskala for bidronninger
menulink

Karakterskala for bidronninger

Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet


Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af dronninger i avlsarbejdet.

•Sværmtendens  

5 Ingen bestiftede cellekopper.  
4 Bestiftede cellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.  
3 Bestiftede cellekopper. Et sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværm­ning.  
2 Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver. Sværmhindrende indgreb foretaget en eller flere gange. Ingen sværmning.  
1 Sværmning.

•Temperament  

5 Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.  
4 Stikker ikke ved brug af røg.  
3 1 - 3 stik uprovokeret.  
2 4 - 10 stik uprovokeret.  
1 Aggressive. Stikker villigt.

•Tavlefasthed  
5 Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let. Flyver ikke op ved afrystning.  
4 Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afryst­ning.  
3 Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.  
2 Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.  
1 Meget urolige. Mange bier i luften.  

Honningudbytte  

Honningudbyttet angives i kg. i forhold til bigårdsgennemsnittet. Eksempelvis betyder 70/50 at bifamilien  har givet 70 kg. honning i en bigård med et gennemsnit på 50 kg.  

Årskarakterer.  

Sværmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser.
Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.
Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.
Honningudbytte: Karakter = årskarakter
Antal bifamilier i bigården oplyses. 
Nosema, udrensningstest, kalkyngel

•Nosemaprøver

5 Ingen sporer.  
4 Meget svag infektion (0-0,5 mill. sporer pr. bi)  
3 Svag infektion (0,5-2 mill. sporer pr. bi)  
2 Middel infektion (2-5 mill. sporer pr. bi)  
1 Stærk infektion ( mere end 5 mill. sporer pr. bi)  

Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver bifamilie som efter aflivning kan analyseres af Sandagergård v. Vejle.´

•Udrensningstest.  

Der fryses et stykke nyforseglet yngel i et døgn, og derefter sætte det tilbage i familierne ca. 2 døgn før bedømmelsen. Udrensningen bedømmes efter nedenstående karakterskala.

5 Renser helt ud. Alt udrenset.  
4 Renser næsten helt ud. Næsten alt  udrenset. Mere end 80 af 100 celler udrenset
3   Renser delvist ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler ud­renset.  
2 Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler udrenset.  
1 Renser ikke ud.

Vurdering af forseglet droneyngel for forekomst af kalkyngel.  

Der bedømmes et stykke forsegle droneyngel for forekomst af kalkyngel. Hvis en del af ynglen ved bedømmelsen er bortrenset beskrives resultatet som % udrenset yngel. Hvis yngelen ikke er  synlig angrebet af kalkyngel, og alle celler er normalt forseglet, gives bemærkningen: 0% udrenset.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by SLM
Login

CVR 32209785

Mobil Pay nr.28040

Bankkonto nr.0537- 0000178489