Nordvestsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Organisationshæfte > Kyndig biavler
menulink

Kyndig biavler

Hvad er en kyndig biavler? Og ønsker du salv at blive kyndig biavler?

Ifølge plantedirektoratets bekendtgørelse om ”Bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier” fra 2011 kan man blive registreret som kyndig biavler af NaturErhvervstyrelsen. Man skal dog kunne dokumentere at man har haft honningbier i mindst 3 år.

I Nordvestsjællands Biavlerforening kan man få den fornødne dokumentation ved at henvende sig til formanden for skoletjeneste- og uddannelsesudvalget. Se under menupunktet: Udvalg

Derefter kan man deltage i bisygdomskurset ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og opnå tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på skadegørerne i en bifamilie. Derudover opnår man viden om den gældende biavlslovgivning.

Gennemførelse af kurset gør, at man kan syne egne og andres bifamilier og udfærdige elektronisk sundhedsattest i forbindelse med flytning af bier via Det Centrale Bigårdsregister - CBR.

Registreringen som kyndig biavler udløber efter 5 år. Genregistrering kan ske, hvis den kyndige biavler deltager i et efteruddannelsesforløb, arrangeret af Institut for Agroøkologi.

Du kan læse mere om prisen for kurset og stedet for afholdelsen af det på: https://djfextranet.agrsci.dk/sites/biforskning/offentligt/sider/bisygdomskursus.aspx

Nordvestsjællands Biavlerforening udsender en gang om året en mail til samtlige medlemmer om muligheden for at deltage i bisygdomskurset. Foreningen søger efter afholdelse af kurset om refusion af kursusafgiften hos Kalundborg kommune i henhold til kommunens regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

For at opnå refusionen skal du henvende dig til foreningens kasserer: Se under menupunktet: Bestyrelse

I det følgende findes regler for flytning af bier og navne på kyndige biavlere i lokalområdet. Hvis der opstår sygdom i bifamilien er det biinspektøren for lokalområdet der skal kontaktes. Se nedenfor

Flytning af bier
For at begrænse spredning af skadegørere hos honningbier gælder der regler for flytning og overdragelse af bier. Flytning af bier til anden ejendom eller ud over 1 km fra den hidtidige stadeplads eller overdragelse uden flytning kræver forudgående syn foretaget af en uddannet og registreret kyndig biavler tidligst 14 dage før flytningen. Den kyndige biavler udsteder en sundhedsattest hvis der i bigården ikke er synlige tegn på ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider.
Ved salg påhviler det sælgeren at få bifamilierne synet.
Regler for syn og sundhedsattest i forbindelse med flytning af bier er beskrevet i bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier. Se: www.planteinfo.dk/bier

Kyndige biavlere i lokalområdet:

Arne S. Andersen                                                            
Jorløsevej 21
4470 Svebølle
telf: 59293795

Benny Andersen
Nykøbingvej 26
4440 Mørkøv
telf:59274437

Niels- Ole Andreasen
Øresøvej 6
4470 Svebølle
telf.: 59200840

Suzanne Barry
Raklev Høje  40
4400 Kalundborg
telf:26124260

Bolette Bæk
Hestehavebakken 70
4400 Kalundborg
telf: 59511860

Curt  Hartvig-Clausen
Algade28
4281 Gørlev
telf:58855051

Hans Glahn
Nybyvej 15
4400 kalundborg
telf. 59509198

Vagn Kildsig
Våseskov 5
4293 Dianalund
tlf.: 40780616

Claus Lap
Gl. skovvej 1 C
4470 Svebølle
tlf:59276767

Ole West- Nielsen
Holbergsvej 123B
4293 Dianalund
tlf:4117 5018

Jørgen Rasmussen
Lavlandsvej 29
4400 Kalundborg
tlf.:61759414

Kamma Rasmussen
Mosevangen 67
4400 Kalundborg
tlf:59511734

Kjeld T. Rasmussen
Mosevangen 67
4400 Kalundborg
tlf:59511734

  
Bisygdomsinspektøren
Bisygdomsinspektøren er en kyndig biavler, som er ansat af det Jordbrugsvidenskabelige http://www.naturerhverv.fvm.dkFakultet til at have det overordnede ansvar for bekæmpelse af bisygdomme i lokalområdet.
Biinspektørens arbejde består i at indsamle informationer om sygdomme i bifamilierne, behandle sygdommene og efterfølgende kontrollere om sygdommene er bragt under kontrol og i tilfælde af f.eks. bipest tjekke familier i en to kilometers zone omkring udbruddet.
Hvis en bigård er ramt af ondartet bipest eller stenyngel kræver det ret store indgreb at komme sygdommen til livs bl. a. skal stader og alt andet materiel renses grundigt, måske endda afbrændes, og bifamilierne skal gennem en større rensningsproces eller eventuelt aflives. Staten yder erstatning til den ramte biavler ud fra den betragtning, at det er yderst vigtigt at sygdommene bliver anmeldt og behandlet.

Bisygdomsinspektøren  for lokalområdet:

Keld Brandstrup
Reerslevvej 18A Reerslev
4291 Ruds Vedby
tlf: 58261810/Mobil: 40282810

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by SLM
Login

CVR 32209785

Mobil Pay nr.28040

Bankkonto nr.0537- 0000178489