Kurser

Begynderkursus i biavl 


Kurser i Nordvestsjællands Biavlerforening

Det er ikke svært at være biavler, men det er afgørende at starte rigtigt!
Hvordan? Meld dig til vores kursus i biavl 2020. Teoridelen gennemføres på følgende
aftener i 2020 fra kl. 19.00 til 21.30: 28. jan., 4. feb., 18. feb., 25. feb., 3. marts og 10. marts. De 6 teoriaftener gennemføres Algade 28, 4281 Gørlev. Undervisningen varetages af fire erfarne biavlere: Gerrit Kuijers, Tove Kristensen, Denis Breel og Curt Hartvig- Clausen.
Kurset slutter med udgangen af 2020. Teorien er den første del af kurset. Anden del er den meget vigtige oplæring i praktisk biavl i skolebigården. Den sker sammen med vores forenings erfarne instruktører. Vi mødes ca. hver 7. aften i april, maj og første halvdel af juni. Derefter ca. hver 10. aften, dog med lidt længere intervaller sidst på sæsonen.
Udover at lære praktisk ”håndholdt” biavl i skolebigården gennem et helt år - tilbyder vi også en erfaren biavler som din mentor hjemme i din egen bigård, når du starter med din første bifamilie. Din mentor kan komme op til 2 gange i sæsonnens løb. Mange har været glade for den mulighed. Fra april - maj måned kan du være biavler med din første bifamilie, og du kan nå at høste din egen honning i 2020.
Hvis du gerne vil høre nærmere, er du velkommen til at ringe eller sende en sms til Curt Hartvig-Clausen på 28 704 404. Du kan også sende en mail til Curt på
summasummarum@live.dk.
Kursusmål: Målet med teoridelen er at give dig en grundlæggende forståelse for bi-
familien og dens behov, samt hvad biavleren bør gøre, hvorfor, hvornår og hvordan.
Samtidig vil vi gerne give dig lyst til at lære mere om bier og lære meget mere i samværet med os andre i skolebigården. Succeskriteriet er, at alle kursusdeltagere bliver biavlere. 
Priser på kontingenter og kursus i Nordvestsjællands Biavlerforening (NVB) i 2020: 1 års medlemskab af Danmarks Biavlerforening (DBF) 710 kr. + af NVB 100 kr., I alt 810 kr.
Kursusdeltagelse inklusiv kursusmateriale: 190 kr., I alt 1000 kr. Hvis du allerede er
medlem af DBF og NVB, skal du altså kun betale 190 kr. for deltagelse på kurset.
Hvordan betaler jeg? Kontingenterne til DBF og NVB betales på www.biavl.dk. Klik på
den brune bjælke ”For medlemmer”. Klik derefter på ”Bishoppen” i menuen øverst på
siden. Klik så på den gule bjælke ”Gå til bishoppen” Klik dernæst på Helårsmedlemsskab i menuen til venstre på siden. Du møder her en oversigt over alle biavlerforeningerne i DK.
Gå til Nordvestsjællands BF og meld dig ind. Straks efter indmeldelsen på Bishoppen vil du modtage en mail med kvittering på dit køb af medlemskab. Denne kvittering bedes du medbringe på første kursusaften som dokumentation for din indmeldelse. Du mangler nu blot at betale 190 kr. for kurset til NVB's konto: 0537 178489 så rettidigt, at beløbet er os i hænde senest tirsdag den 28. januar.
Begynderkurset er altså en samlet pakke til én person. Er I to med samme adresse – er det kun den ene af jer der behøver at være medlem af DBF. I skal derimod begge være medlem af NVB for at kunne deltage i begynderkurset sammen. Ens samlever eller ægtefælle kan derfor nøjes med at betale 100 kr. i kontingent til NVB
(=familiemedlemskab) og 190 kr. i kursusafgift = 290 kr.
Børn og unge under 18 år betaler 190 kr. for kurset. Børn og unge under 18 år ifølge med en forælder betaler ikke kontingent til NVB.
Har du spørgsmål vedr. kontingenter og kursusgebyr – så kontakt Curt Hartvig-
Clausen eller foreningens kasserer Kamma Rasmussen på ktr@ka-net.dk.
Nogle dage efter, at DBF har registreret dit medlemskab, sender de et velkomstbrev + et skema til afkrydsning vedr. begynderbog, CD og materiel med 20 % rabat.
På kurset taler vi meget om, hvad begynderen har brug for af materiel det første år.
Begynderpakken er et godt tilbud, men vi anbefaler at vente med køb materiel, til vi har talt om det på kurset.
På kurset henviser vi til bøgerne ”Bier i baghaven” af Karin Gutfelt og Torben Overgaard, der kan købes via nettet for ca. 200 kr., samt til ”Lærebog i Biavl” 5. reviderede udgave fra 2014 af Eigil Holm – kan købes for 399 kr. hos Danmarks Biavlerforening eller med rabat i forbindelse med DBFs nybegynderpakke.

   

 

.