Bestyrelse & Udvalg

Valgt på generalforsamling maj 2018

 

 Formand:
 
  Curt Hartvig ClausenTlf:58855051,summasummarum@live.dk

 

 Næstformand

 Gerrit Kuijers Tlf: 61306527, gerrit@hotmail.dk

 

 Kasserer:
  Kamma RasmussenTlf: 25327396,ktr@ka-net.dk

 

Sekretær

  Suzanne Barry Tlf:26124260, suzanne@barry.dk

 

 

 Medlem       

  Arne S. Andersen Tlf. 61622009, skouand2@yahoo.dk 

             
Suppleant


  Bent Knoth Jensen Tlf: 29162151,bentknoth@hotmail.com